SKUM | Studentavis

Layout av kulturmagin med seks utgaver i året. Jobbet med Studentenes Kultur og Underholdningsmagasin i flere år, og var med hele veien fra avis til magasin.