Hex A.D. | Platecover “Netherworld Triumphant”

Design av platecover til Hex A.D.s album “Netherworld Triumphant”. Vinyl og CD. Utgitt 9. november 2019.

Bandfoto: Arash Taheri
Forside artwork: Montdoom